Byggeprojekter i Danmark til over
30 mio. kr. i tidsperioden (2021-2027)

De 3924 projekter har et samlet budget på 770 mia. kr.
Kommunernes farve viser, hvor mange mandårs beskæftigelse de planlagte projekter vil indebære. I alt vil de give 771.055 mandår. Bemærk, at der er medtaget projekter for 12 måneder tilbage i tiden og 5 år frem i tiden. (Data fra medio juni 2022).

Filtrer projekterne efter finansiering