Hvor kommer nydanskerne fra?
Opgjort 1. juli 2014.

Stammer man ikke fra Danmark, hvor stammer man så fra? Det varierer meget fra kommune til kommune.

På kortet ses, hvilken af de ikke-danske nationaliteter der dominerer i de 98 kommuner.

Klik på kortet for flere oplysninger.
Se også kort fra 2016 og 2018.

Tyrkiet
Pakistan
Polen
Libanon
Tyskland
Bosnien-Hercegovina
Sri Lanka
Filippinerne
Rumænien
Vietnam
Jugoslavien
Norge
Irak
Kina
Afghanistan
Ukraine
Sverige

Kilde: Danmarks Statistik

Analyse af Mikkel Krogsholm
Kort af Tommy Kaas